Bryggepraten – boka

kr 200,- pluss kr 50,- i frakt

Et utvalg av pratene i bokform. Noen av tekstene har ikke vært publisert tidligere.

Observasjonær, funderingær, kommentarær, avsporingær, frie asssosiasjonær. Larsen og Hansen har svaret.

Boka selges til inntekt for det arbeidet som FJORDBLUES gjør ved å drifte musikkskole for barn i Esteli, Nicaragua. Mer om dette kan du lese her.

Overskuddet av Larsen og Hansens bok Bryggepraten går til Nicaragua-prosjektet 

Kun få eksemplarer igjen!